e-bog Molboernes vise bedrifter Hent PDF

1939 udgav dr. phil. Arthur Christensen sit autoritative værk “Molboernes vise Gerninger”. Den foreliggende bog er en forkortet og redigeret udgave af dette værk med hovedvægten lagt på de omkring 94 oprindelige historier. Historierne er gengivet i deres helhed og i det sprog, hvori de er nedskrevet. De er forsynet med enkelte noter til forklaring af sjældent forekommende ord og udtryk. Bogens 15 illustrationer er fra Fausbølls 1862-udgave.

  • Navn: Molboernes vise bedrifter
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk